Ektrüskler..

Ektrüskler..
Ortak Genlerimiz olan Ektrüskler...
 
Etrüskler, İtalya'nın Tiber ile Arno ırmakları arasında yeralan Etruria bölgesinde yaşamış ve MÖ 6. yüzyıla dek varlığını sürdümüş bir halk olup eski Romalılar tarafından Etrusci veya Tusci adlarıyla tanımlanmışlardır.
Etrüsklerin kökenleri ile ilgili yapılan en yeni çalışma, 2004 yılında çeşitli İtalyan üniversitelerinden gelen bir grup genetik bilimci tarafından yapılmıştır. Bu araştırma çerçevesinde MÖ 7-3 yüzyıllar arasında yaşamış Etrüsklere ait 80 iskeletten alınan DNA örnekleri alınarak çok titiz bir çalışma ile günümüzde yaşayan çeşitli milletlere ait DNA'lar ile karşılaştırılmıştır.
Sonuç olarak Etrüsklerin genetiğinin diğer milletlere göre en çok bugünkü Türkiye Türkleri ile yakınlığı %98,2 oranında ortaya çıkmıştır.Eski Yunan efsanelerinde de sıkça anlatıldığı gibi bu durum eski çağda Anadolu'dan İtalyan yarımadasına yapılan göçlerle açıklanmıştır.
Rum asıllı gizli sionist  yezit takipcisi Tayyip'in sahtekarlıklarını meşrulaştırmak için kıçından yalanlar uyduran soyu belli olmayan, Türk geni yok diyen ,uygarlıklar çöplüğünden kırma melez olarak günümüzde yaşam bulmuş sözde Prof. Yasin Aktay ve kıçını kurtarmak için  Türk ırkı yok diye köpeklere köleliği seçen Doğu Perinçek'e duyurulur...
Köpeklere köleliliği seçen bu sahtekar serefsizler Türk ırkı ve geni yok diyorlar..
İtalyan üniversitelerinde görevli Gen bilimciler ise İtalya da yaşamış, günümüzde bile milyonlarca İtalya'nın ataları olan Etrüsklerin Türkiye Türkleriyle %98,2 aynı benzer ortak genleri taşıdıklarını aylarca süren araştırmalar sonucunda bilimsel verilerle açıkladılar  !!!  
Vicdanlarını küresel sömürücülere satmış çanak yalayıcıları ise hala kemik kapma yarışındalar...