Fasülyenin faydaları.

Fasülyenin faydaları.

Dünya haritasını şöyle bir göz önüne getirin, sonra Sümerlerin yaşamış oldukları eski mezapotamya ya bakın, birde Çin devleti sınırları içinde bulunan Uygurların yaşadıkları doğu Türkistana bakın.
Sümerler fasülyeye "Lu-be"  diyorlardı, Uygurlar ise  günümüz Uygur Türkçesinde Lobi, lobya diyorlar...
Batılı dil bilimcilerin Altay, Anu karakum, Sümer uygarlığında kullanılan eski Türkçe sözcükleri katakülleyle Hint-Avrupa diline ait sözcüklermiş gibi gösterme girişimlerini bir çok yerde tanık oluyoruz. Ne yazıkki Türkçe sözcüklerin kök anlamlarını veren sözlüklerde de  bu yanlış tanımlamalarla karşı karşıya kalıyoruz.
Özelliklede Robert kolejinden sonra eğitimini Abd'de yapmış, Agos gazetesi yazarı Sevan Nişanyan'ın çagdaş Türkçenin kök anlanmaları konusunda yazdığı sözlükte bu tür çarpıtmalarla sürekli karşı karşıya kalıyoruz.
Fasulyenin kök anlamı bu sözlükte Yunanca, "Lubiya"nın çoğul ekinden alınarak Türkçeye fasulye olarak geçtiği yazmaktadır.
Yani Sevan Nişanyana göre Sümerler ve Uygrurlar bu tanımlamayı yunancadan almış oluyorlar !!!
İlk eski Yunan uygarlığının tarihi en fazla M.Ö. 700'lü yıllara gidiyor. Orta asya Anu'dan göç eden Sümerler ise mezopotamya ya M.Ö. 4000 binli yıllarında gelmiş, uygarlıklarını kurmuşlardı...
Sümer uygarlığı zamanda Yunancanın ve Yunanlıların ismi değil cismi bile yoktu...
Bilinçlice yapılmış Türk dilinin yozlaştırılmasına bir bakın !!!  M.Ö. 4000 binli yıllarda fasulye tarımı yapan ismine "Lu be" diyen Sümerler bu tanımlamayı M.Ö. 700'lü yıllarda varolmuş Yunanlılardan Lubiya'yı alıyorlar, sonra  Lu-be olarak bu sebzeyi tanımlamış oluyorlar !!!
TDK'de bunu onaylıyor ...Bozacının şahidi şıracı yani !!!
Akadların gelişiyle Anadoluya göçen Sümerler ve Orta Asyadan göç eden Turan'lı halkların M.Ö. 2000'li yıllarında kurdukları Hitit/Eti uygarlığından yunanlılara geçmiş olmasın bu sebze ve ismi !!!
Tabi bu gerçekler pek çok kişiyi rahatsız ettiği için Sümerce "Lu be" Uygurca Lobi/Lobya yı yunanca Lubiya yap geç..
Nasıl olsa Türk ulusu uyuyor, TDK bu yalanları araştırmadan onaylıyor...
Yozlaştırma sacede fasülyeyle kalsa yine iyi. Eski Yunanlılar Sümer Tengri inancı kağan ve göksel varlıkların dinsel olgu ve öykülerini araklayarak kendi tanrılar panteonlarını yaratmışlardı.
Örnek olarak Sümerlerde bilge kimlik olan NU ünvanlı Ziusudra isimli Nuh peygamber ve tufan öyküsü anlatımını bire bir Hititlerden isimleri değiştirelerek anlatıldığını göstere biliriz.


Nuh Peygamber ile ilgili bilgiler.
https://kokler-ve-kanatlar.webnode.fr/products/nuh-peygamber-kimdir-hangi-%c3%a7a%c4%9fda%2c-hangi-uygarl%c4%b1kta-ya%c5%9fam%c4%b1%c5%9ft%c4%b1r-/