Fetullah cemaatinin gerçek yüzü.

Fetullah cemaatinin gerçek yüzü.

Musevi ve isevi inanç olgularından araklanmış olguların üzerine kurulmuş, yezit ardı arap putperestlik diniyle büyütülmüş cia sponsorlu Fetullah  ve Rte'ni savcısı neden Türk bayrağına saygı duymuyor ? Ulusumuzun şerefi olan bayrağımız geçitinde ve istiklal marşımızın okunduğunda neden ayağa kalkmıyorlar ?
Yanıtını ise yine namaz kılmayanları öldürün fetvasını veren, diyanet onaylı Halil günenç fetvalarında buluyoruz.
Ehli sünnet ve fetullahçılar gibi cemaatların fetva kitapları incelendiğinde neden ulusal bilinç çöküntüsü yaşadıgımız daha iyi anlaşılacaktır.
Zaman artık güneşe dönüp küfür etme zamanı değil. Zaman güneşi balçıkla sıvayan,  Cumhuriyetimizi yıkmak için her tür kirli oluşum içinde olan emperyalistlerle işbirliği yapan harami yezitlerle mucadele etme zamanıdır.

Halife Mehdi zamanında boynu vurulmak üzere yakalanan ünlü dinsiz Abdülkerim bin Ebil Avca öldürülmeden önce şu dehşetli açıklamayı yapar: “Siz beni öldürüyorsunuz ama ben dininizde helali haram, haramı helal yapan 4000 hadis uydurdum.” 6000 küsür Kuran ayeti olduğunu düşünürsek, sırf bir kişinin 4000 hadis uydurmuş olmasının açacağı dehşetli tahribi anlayabiliriz.
Unutulmamalıkı bu hadisleri rivayet edenlerin çoğu devşirme yahudi ve eski arap gelenekleri olan ibrani inançlarından kopamayan arapçılardı. Ehli Sünnet mezheplerinin üzerine kurulduğu peygambere istinad edilen uydurulmuş hadislerden örnekler:

Namazı bozan şeyler kara köpek, eşek, domuz ve kadındır.
Müslim, Salat 265; Tirmizi Salat 253/338; Ebu Davud, Salat 110/720

Uğursuzluk üç şeyde vardır: Kadında, evde ve atta.
Ebu Davud, Tıb 24/3922; Müslim, Selam 34/115; Buhari, Nikah, 17/4805

Bir hadis şöyledir: Ancak ve ancak mahremleriniz olan erkeklerle konuşacaksınız.
İbni Kesir 4/355

Hadis: “Yeryüzü balığın sırtındadır. Cennete girecekler ilk olarak bu balığın ciğerinden yiyecektir.”
Buhari 3/51

Hadis: “Ölüm meleği Musa’ya gelerek: ‘Rabbine icabet et’ dedi. Bunun üzerine Musa ölüm meleğinin gözüne tokat vurarak onu çıkarttı. Melek hemen Allah’a dönerek ‘Sen beni ölmek istemeyen bir kuluna göndermişsin, o benim gözümü çıkardı’ dedi.”
Müslim 10/176

Hadis: “Yangın gördüğünüzde tekbir getiriniz, zira tekbir (‘Allahuekber’ demek) onu söndürür.”
Ramuzel Hadis

Hadis: “Sizden birisi cinsel münasebette bulunduğu zaman eşinin cinsel organına bakmasın, zira cinsel organa bakmak körlüğe sebep olur.”
Feyzul Kadir 1-326
.
Hadis: “Eğer erkeğin tepesinden tırnağına kadar cerahat aksa, kadın da bunları ağzı ile temizlese, yine de erkeğin hakkını ödemiş olmaz.”
İbn-i Hacer el Heytemi 2/121