Fetullah ve Tayyip kavgası

Fetullah ve Tayyip kavgası
Cia sponsorlu Fetullah ile Mossad sponsorlu gizli yahudi Tayyip arasında yaşanan kavga tam olarak delillendirilemese de bunların kavgaları pasta gibi dilimleyerek ayrıştırdıkları Türkiye paylaşımında son noktaya geldiklerinden kaynaklanıyor...
Ülkede  askeri kurumda dahil tamamen bu eski müttefik ikili arasında paylaşıldığını artık  kendileride dahil kimse inkar edemiyor.
Paylaşımda son noktaya geldikleri ve inançsal anlamda çatıştıkları için simdi birbirlerinin ayağını kaydırmaya çalışıyorlar.
Tayyip ana tarafından yahudi olduğu ve yahudi kalbul edildiği için inançsal anlamda Tanrı tarafından seçilmiş üstün ırk olduklarına iman ediyor, herşeyin kendilerinin hakları olduğuna inanıyor. Yahudi Barzani ile ortak hareket etmesinin ana nedeni ise kuzey Irakta sözde kürdistan devleti adı altında büyük İsrail'in temellerinin atıldığı içindir. Tayyip Suriye de kuzey Irak benzeri, yahudilerin yöneteceği bir yapılanma amacı güttüğü için her tür kirli tezgahın arkasında olmuştu olmaya da devam ediyor... Örneğin, Reyhanlı da El Nusralı teröristlerin bombalı saldırı yapacaklarını, bomba yüklü araçların Suriyeden sınırı geçtiğini Mit sınır görevlilerine bildirmiş olmasına rağmen suçu İsrailin düşmanı Essad'a atmak için önlem alınmamış, aksine göz yumulmuştu !!! 
Ülkede yalanlarla insanlar uyuturlurkan pkk'nın silahlı güç, Kürt yahudisi Hakem Xelo'nun başkanı olduğu kuzey Suriyede büyük israilin parçası  özerk devlet kuruldu bile. 
https://www.arte.tv/fr/kurdistan-syrien-les-femmes-combattantes/3865998,CmC=7755806.html
https://www.arte.tv/fr/le-kurdistan-syrien-une-zone-epargnee-par-les-combats/7754268.html
Suriye'de Esad'a karşı savaşan El Kaide'nin uzantısı El Nusra'nın sionizm çıkarlarına hizmet etmeleride doğaldır. çünkü El Kaide'nin günümüzdeki lideri Tayyipin de üstün hizmet ve cesaret ödülü adığı, yahudi bütün kurumları çatısında toplayan meşhur sionist ADL örgütünün faal militanı olan Carl Pearlman'nın torunu Adam Pearlman'dır. Bu sionist sonradan müslüman olduğunu iddia ettikten sonra Adam yahiye gadahn ismini almıştı..
İnançsal olarak yahudiler Adem'in ikinci eşi Havva'dan, diğer insanlarda onlara göre yahudi Adem'e ve Tanrı'nın emrine karşı gelen ilk eşi olduğuna inandıkları, öyküsünü  ve ismini ön Türkler olan Sümer kaynaklı Akad efsanelerinden arakladıkları Lilith'ten gelme olduğuna iman ederler. Bu inançsal nedenden dolayı Lilith'in doğurduğu sapkınların neslinden olan diğer insanların onlara hizmetçi olarak yaratıldıkları için onların kendilerine en ufak zararda katledilmelerinde bir sakınca görmüyorlar. Sümer kökenli olan  lakin Akad'larda degişikliğe ugramış olarak arakladıkları bu saçma inançsal öykülerinden dolayı yahudi olabilmek için yahudi bir baba'ya değil, yahudi bir anneye gereksinim vardır, aynı  Tayyip örneğinde olduğu gibi. Tevrat'ta tanrıları Yahve zaten yahudilere zarar veren her kimse hepsini acımadan öldürün diyor. Bu nedenlerden dolayı yahudiler için İsa ve Hz Muhammed bir şarlatan, hiristiyan ve müslümanlarda şeytanın yolundan giden sapkın, kendilerine hizmet için yaratılmış alt insanlar olmuş oluyorlar !!!
(Sümerlerde Lilith'in ismi Kısıkıl Lil la'dır, gök yüzünün bakir saf kızı anlamına gelir sadece)
 
Kurtuluşu İsa'da gören, Vatikanla sıkı işbirliği içinde olan, Evanjilist aryanizm inancına yakın Cia sponsorlu Fetullahçılar için ise İsa İsrail oğulları içinde, İsrail oğullarından ayrı, günümüzde kaybolmuş arı ırktan olan bir insandır.
Hadis kitabı Müslim’ün birkaç yerinde geçen bir hadiste; “Kıyamete yakın bir zamanda İsa inmesi anında müslümanlara imamlık yapan bir zat ile İsa’nın buluşmasından ve İsa’nın onun arkasında namaz kılmasından bahsediliyor.
Dönme hiristiyanların uydurması olan bu hadisi yorumlayan  zamanının zır cahili Saidi Kürdiye göre ahir zamanın tek kurtarıcısı  İsa olmuş oluyor !!!
Oysa Allah Ankebut Suresi 51'ci ayette  "Kendilerine okunmakta olan Kitab’ı sana indirmemiz onlara yetmiyor mu? " diyor.
Anlaşılan soba ile konuşan deli Sait'e yetmemiş...
Fetullah'la dialog ortaklığı adı altında İslamı dönüştürme projesi hazırlayan Evanjilist aryanlara göre beyaz arı ırktan olan hiristiyanlar Ademin ikinci esi Havva'dan, beyaz arı ırktan olmayan  renkli tenleri olan insanlar hiristiyan da olsalar şeytanımsı, lanetli Lilith'in neslinden yaratılmışlardı !!! 
Yahudiler ve Müslümanlar da dahil diğer insanlar onların hizmetçiler olarak yaratıldıkları için uygarlıklarına zarar veriyorlarsa öldürülmelerinde hiç bir sakınca görmüyorlar, tarihte de görmemişlerdi.
İncilden edindikleri bu anlayıştan dolayı aryanist Evanjilist ırkçılar, Amerika kıtası keşfinden sonra karşılaştıkları yerlileri baştan ruhlarının olmadığını, sonra  onlarında ruhlarının olduğu ama Tanrı'nın lanetli insanları burada topladığını söylemişlerdi.
Tevratta da konusu edilen vaad edilmiş toplarakların kendileri için Amerika kıtası olduğunu iddia etmişler, Tanrı'nın lanetli kulları olduğuna inandıkları yerlileri katletmekte hiç bir sakınca görmemişler, hatta onların ruhlarını şeytandan kurtararak Tanrı'ya hizmet ettikleri için sevaba girdiklerini söylemişlerdi.
Kuran'da son peygamber Hz Muhammed olduğu, eksiksiz Kuran ile dinin tamamlandığı yazmasına rağmen( Kitap’ta hiçbir şeyi eksik bırakmadık.6-Enam Suresi 38)  Fetullahçılar Saidi kürdi'nin risalelerini Allah'ın sözlerine eş değer gördükleri ve Kuran'dan daha üste tuttukları için Saidi kürdi onlar için bir nevi yeni bir peygamberdir. Oysa Kuaran'da Allah; "Kendi hükmünde hiç kimseyi ortak kılmaz" diyor 
18-Kehf Suresi 26
Zamanının zır cahili Said'i kürdi mezhep ve tarikatlara sığmayacak kadar büyük olduğu ve hiç bir mezhepe bağlanmalarına gereksimin duymadıkları için kendilerini cemaat olarak tanımlamışlardı.
Mezheplerin üstünde, söylemlerini Allah'ınkına eşdeğer gördükleri Saidi kürdi takipçileri olduklari için kendilerinin altında olduklarına inandıkları mezheplerin Camilerine gitmeye gerekte yoktu, hatta Kürt Said'in risalelerinin okunmadığı Cami ve Cem evine de gerek yok !!!
On'ların tapınakları ışık evleridir. Bu nedenlerden dolayı hiç bir Fetullahçı'nın bağlı oldukları Cami ve Cem evi yoktur... 
Hedef camiler ve Cem evleri yapmak değildir, hedef nihai amaca ulaşmak için kullanacakları, piyon olarak gördükleri Cami ye ve Cem evine giden Sünni ve Alevileri kendi saflarına çekmektir.
Bu amaca ulaşmak için Tayyip'in de Akil adamı olan, Cem vakfı kurucusu ve manevi lideri olan yol düşkünü SEFİL HINZIR İzzetin Doğan ile Cami- Cem evi tasarımı işine girdiler.
Kuran söylemine karşı düzinelerce olgulara inanan Fetullahçılar ancak İsa'nın tekrar gelerek insanlığı kurtaracağına iman ettikleri için tamamen İslam ve Kuran inancının dışına çıkarlar.
Tayyip ile Fetullahçı kavfası.. (Yahudilik - Hiristiyanlık), (Mossad- Cia), (Yahudi ırkçılığı sionizm - Evanjilist ırkçılığı aryanizm) arasında yaşanan çıkar savaşıdır aslında...
Biraz abartılı gibi oldu ama inançsal olarak bu haramilerin kökleri incelendiğinde bunların kavgaları sömürüde son noktaya gelindiği için inançsal ayrışmalardan kaynaklanıyor. Başka türlü bunların birbirlerine düşmelerinin imkanı da yok..
Dikkat edin, birbirlerini bitirmek için kirli çıkınlarını açtıkları meydan da ikisi de asla Kuran'sal söylem kullanamıyor.
İkiside evrensel insani değerler ile hiç ilgisi olmayan söylemler ve önceden tasarladıkları edepsiz kirli taktiklerle şeytani oyunlarını oynuyorlar.
İslam emirleri diye uydurulmuş hadislerden oluşan yahudi şeriatı ile yönlendirilen bizim aslan müslümanlarda İslam adına bu şerefsizleri savunarak parçalara bölünüyor, hala bu hainlerin iyi müslüman olduklarını zannediyor !!!