İnanç omurgasını pagan dinler ve Tengri inancı temeli üzerine oturtan inanç, Hiristiyanlık.

İnanç omurgasını pagan dinler ve Tengri inancı temeli üzerine oturtan  inanç, Hiristiyanlık.
İnanç omurgasını pagan dinler ve Tengri inancı temeli üzerine oturtan  inanç, Hiristiyanlık.
Sakın ha, onlar gibi olmayın, onlar gibi dua etmeyin diyor !!!
Yeni Ahit incil Matta 6:7-8 
"Dua ettiğinizde, paganlar gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar söz kalabalığıyla seslerini duyurabileceklerini sanırlar. 8 Siz onlara benzemeyin! Çünkü Babanız nelere gereksinmeniz olduğunu siz daha O’ndan dilemeden önce bilir."
 
Oysa İsa aynı Firikyalı Attis, Hintli Buda ve Krişna, eski Yunanlı Dyonios, eski Mısırlı Horüs, Persli Mithra gibi bir bakireden doğuyor, haç üzerinde iki hırsız arasında öldürülüyor, üç gün ölü kaldıktan sonra tekrar diriliyor.
Yine aynı Binlerce yıl öncesinde paganların dini olarak adlandırılan güneş kültü tanrılarının üç gün ölü kaldıktan sonra tekrar diriliş günü olan 25 aralık'ta İsa doguyor... Yine aynı  güneş kültüne inanan paganların Tanrı'larının dirilişi gibi Hiristiyanlar 25 Aralık'ta Isa'nın  üç gün ölü kaldıktan sonra tekrar dirilişini kutluyorlar !!!
Bunlarla kalsa yine iyi. Hiristiyan katoliklerde 15 ağustos Meryem'in göğe kabulü, Süryani Ortodoks Kilisesi de 15 ağustos tarihini Meryem'in ölüm tarihi olarak kabul edilir. Bu kutlama ve göğe çıkış öyküsü ise Roma imparatorluğunun Tanrı'sı Jüpiterin oğlu Bacchus'un anasını cehnnemden kutararak göğe, Tanrı Jüpiter'e çıkışından alıntılanmıştı.Bacchus ise Firikyalı Attis, Hintli Buda ve Krişna, eski Yunanlı Dyonios, eski Mısırlı Horüs, Persli Mithra'nın Roma sürümü idi...
Ne tesadüf ama !!!
 
Eski inançsal olgulardan uyarlanan incil anlatımında İsa'da diğer güneş tanrıları gibi aynı haçı, 3 günlük ölüm ve yeniden diriliş olgularını paylaşır. Oysa bu aslında güneşin kuzey yarım küreye doğru hareket yönünü değiştirmeden ve baharı getirmeden, günlerin uzayıp kısalmamasını sağlayan, sözün gelimi üç günlük hareketsizlik süreciydi sadece.
 
İncilde anlatılan inançsal olgularda  İsa'nın Lazar isimli bir ölüyü diriltme öyküsü vardır.
Bu inançsal anlatımda birebir Horüs efsanesinden alıntılanmıştı.
Ne benzerlik ama, Horu'sü doğuran kadının ismide "Mery" isis (Marie, Meryem, Maria) !!!
Eski Mısır  yazıtlarında Horüs'ün El-Azar-us isimli birisini ölüler arasında dirilttiği anlatılmaktadır. İncilde El-Azar-us'dan Lazara dönüştürülen kişi  kız kardeşleri Meryem ve Marthe'yle beraber Bethanie'de yaşarken hastalığa yakalanır ve ölür. Sonra İsa gelir Lazar'ı tekrar yaşama döndürür !!!
Bu öyküde incil yazarlarının tarihi veriler ve isimler anlamları konusunda  tamamen çuvalladıklarını görüyoruz. 
İsa zamanında  ve öncesinde ortadoğuda hiç bir zaman Bethanie isimli ne bir köy ne de bir kentin olmamasına rağmen incil yazarları Eski Mısır inancında konusu edilen bu "sözcüğün" anlamını bilmeden hayali bir kent yaratmışlardı.
Efsanede güneş kültü tanrısı Horüs Bethanu'ya vefat eden babasını görmek için yolculuk yaptığı anlatılır. İlginç olan ise Horüsün Mari ve Mati isimli kız kardeşleri ve El-Azar-us isimli erkek kardeşinin isimleri öyküleriyle birebir incilde anlatılmasıdır.
Mısır yazıtlarında Horüs'ün arapça Anu'nun evi anlamına gelen "Beth ANU" isimli bir yeri görmeye gittiği anlatılır.
Güneş kültü tanrısı Horüs'ün inanç efsanelerinde bile sonsuz mavi gök anlamına gelen An'ın/Tengri'nin evini görmeye gittiği anlatılmakta.
Dünyada Tengri inancı olgularından iz taşımayan ne bir inanç nede bir uygarlık söz konusudur, hepsi öyle veya böyle, bir biçimde etkilenmeleri sonucu köklerinde Tengri inancı izleri taşımaktadırlar.
Inanç omurgasını pagan dinler ve Tengri inancı temeli üzerine oturtan bir inanç, 
sakın ha, onlar gibi olmayın, onlar gibi dua etmeyin diyor !!!