İNCİLİ OKUYUN.

İNCİLİ OKUYUN.

Sizde İncili okuyun, idama mahkum olanlardan olabilirsiniz.
Son dönemde Türkiye de inanç gerçekleri kuralları gibi söylem ve uygulananların aslında yahudi ve isevi inançlardan alıntılanmış, hadis adı altında İslam içine sokulmuş bu inanç olguları kuralları olduğu iyice belirgin olmaya başladı.
İslam adına müslümanları katleden teröristlere destek veren şeriat hükümleriyle yönetilen Suudi Arabistan gibi ülkeler aslında İslamdan soğuttukları bilinçli, okuyan araştıran insanları baska inançlara yönlendirmekteler. Keza bu ülkelerde uygulanan şeriat kurallarının neredeyse tamamı İncil ve Tevrat olgularından oluşmakta.
Ülkemizde ise iyice şirinleştirilen bu inançlar ve inanç olguları neredeyse İslamın olgularıymış gibi cemaat liderleri, siyasiler ve bu insanların söylemlerini tv'lerdeki  taşeronları  sürekli İslam adı altında pazarlıyorlar.
Musevi ve hiristiyanlık inancına inanmayan insanların bile öldürülmesi emredilen bu inanç kitaplarının aksine Rte Davosta ve devamı süreçte öldürmeyeceksin, çalmayacaksın,saygı duyacaksın gibi aslı olmayan söylemlerle Musevi inanç olgularını diğer ülke insanlarına saygılı bir inançmış gibi şirin gösteriyordu. İsa'nın tekrar dünyaya geleceğini ve müslüman ve hiristiyanlarada imamlık yapacağını iddia eden Saidi Kürdi takipçileri olan Fetullahçılar son kurtarıcı İsa'yı bekliyor ve cemaat inananlarını İsa'nin geleceğine hazırlıyorlar.
Bu söylemleri halka daha ayrıntılarıyla anlatan, eşinin cinsel ihtiyaçlarını karışlayabilmek için arkadaşını bile önereceğini söyleyen aile ve evlilik danışmanı Sibel üresin sahibinden aldığı cesaretle sonunda ağzındaki baklayı çıkardı ve  Rte'nin yahudi şeriatını uygulamasını resmen,
açıkça istemeye başladı.
Sibel üresin gibi rahibe örtüsü takan misyonerler size mükemmel ve sevgi inancı olduğunu iddia ettikleri yahudi şeriatını tebliğ edebilirler. Çagdaş yaşamı seçenlere İslam coğrafyasında yaşanan şiddet ve insanlık dışı vahşilikleri örnek gösteren misyonerler, sizi saflık, dürüstlük ve sadece sonsuz mutluluk olduğunu iddia ettikleri inançlarına davet edebilirler.
İncili okumadan İncile iman eden her özgür birey gibi sizde inançlı veya inançsız olmama gibi din değiştirme özgürlüğüne sahipsiniz.
Bu nedenlerle ve inançları kirli çıkarları için kullanan, yahudi şeriatini getirmek isteyen yobazlara kızarak bilmediğiniz  hiristiyanlik inancına geçmek üzere iseniz size İncili  okumanızı öneriyorum.
İncil inancı tanrısı Yahve'nin cinsel ilişkiden zevk alanları,  evlilikten önce bekaretlikleri bozulmuş kızları, gay'leri, kutsal olduğu iddia edilen dini olguların kutsal olmadığına inanları, yasak günlerde çalışanları, sünnet olmayanların yok edilmelerini emrediyor. Aslında bütün İncil inancını taşıyan insanlar, İncili okumaya başlasalar onlarda  papaz, rabin ve bu inançlardan alıntılanan hadis adı altındaki söylemleri tekrarlayan imamların iddia ettikleri gibi İncil ilahının saf aşkın ilahı olmadığını, aksine kana susamış olduğunu göreceklerdir. Örneğin eski ahit Tevratta açıkca cinsel tercihlerini hem cinslerinden yana kullananların öldürülmeleri emrediliyor.
Leviler.18. 22 Kadınla yatar gibi bir erkekle yatma. Bu iğrençtir. Leviler. 20.13 Bir erkek başka bir erkekle cinsel ilişki kurarsa, ikisi de iğrençlik etmiş olur. Kesinlikle öldürülecekler. Ölümü hak etmişlerdir.

Yeni Ahitte de cinsel tercihini hemcinslerinden yana kullananlar, nikahsız yaşayanlar ve alkol alanlar hakkında tam bir ayrımcılıkla kin ve nefret söylemlerini görmekteyiz.
Korintiler 1:6.9-10 Günahkârların, Tanrı egemenliği’ni miras almayacağını bilmiyor musunuz? Aldanmayın! Ne fuhuş yapanlar Tanrı’nın egemenliği’ni miras alacaktır, ne puta tapanlar, ne zina edenler, ne oğlanlar, ne oğlancılar, ne hırsızlar, ne aç gözlüler, ne ayyaşlar, ne sövücüler, ne de soyguncular.
Timeteos 1. 1:9-10 Çünkü biliyoruz ki, yasa doğrular için değil, yasa tanımayanlarla asiler, tanrısızlarla günahkârlar, kutsallıktan yoksunlarla kutsala karşı saygısız olanlar, anne ya da babasını öldürenler, katiller, fuhuş yapanlar, oğlancılar, köle tüccarları, yalancılar, yalan yere ant içenler ve sağlam öğretiye karşıt olan başka ne varsa onlar için konmuştur.

Oysa bu inanca göre gay  olanların dünya ya gelmesini Tanrı istemişti. Tanrı istememiş olsaydı cinsel tercihlerini hemcinslerinden yana kullanan kadın ve erkekleri  yaratmazdı! Kendi istemleri dışında varlık aleminde olmaları bile başlı başına suç...
İncil tanrısı Yaheva  sadece gay'lerin idam edilmesinide istemiyor. kan görme arzusu haddinden fazla, sünnet olmamışlardan nefret ediyor, hepsinin katledilmesini emrediyor. Tevrat. Yaratılış 17.14 Sünnet edilmemiş her erkek halkının arasından atılacak, çünkü antlaşmamı bozmuş demektir.”

Yaheva şabat gününe saygı göstermeyenlerinde öldürülmelerini istiyor.
Sürgün 31.14“ ‘Şabat günü’nü tutmalısınız, çünkü sizin için kutsaldır. Kim onun kutsallığını bozarsa, kesinlikle öldürülmeli.
Sürgün 35. 2“Altı gün çalışacaksınız. Ama yedinci gün sizin için kutsal Şabat, Rab’be adanmış dinlenme günü olacaktır. O gün çalışan herkes öldürülecektir.

Eski ahit Tevrat ilahına inanmayanlarıda aynı akibet bekliyor:
Sürgün.22: 20“Rab’den başka bir ilaha kurban kesen ölüm cezasına çarptırılacaktır.
Tesniye (Yasa'nın Tekrarı), 13. 6-7“Öz kardeşin, oğlun, kızın, sevdiğin karın ya da en yakın dostun seni gizlice ayartmaya çalışır, senin ve atalarının önceden bilmediğiniz, dünyanın bir ucundan öbür ucuna dek uzakta, yakında, çevrenizde yaşayan halkların ilahları için, ‘Haydi gidelim, bu ilahlara tapalım’ derse, 8  ona uymayacak, onu dinlemeyeceksin. Ona acımayacak, sevecenlik göstermeyecek, onu korumayacaksın. 9 Onu kesinlikle öldüreceksin. Onu önce sen, sonra bütün halk taşa tutsun. 10 Taşlayarak öldürün onu.

Hiristiyan ve musevilerin ilahı Yaheva'nın oğlu İsa'da kendisinin ilah olduğuna inanmayanların öldürülmesini emrediyor.
(Luka19.27) Hiristiyan olmayanları sonsuza kadar cehenneme gönderiyor.
Yuhanna 5. 28 Buna şaşmayın. Mezarda olanların hepsinin O’nun sesini işitecekleri saat geliyor. 29 Ve onlar mezarlarından çıkacaklar. İyilik yapmış olanlar yaşamak, kötülük yapmış olanlar yargılanmak üzere dirilecekler.”
15 asır  katolik kisilesinin esin kaynağı olan bu sözleri söyleyen İsa'nın sevgi dolu aşk tasıyan bir ilah olmadığını önceki 19.25,26 ve sonrası 19.28'ci ayetlere bakarak görebilirsiniz.
Luka 19. 25“Ona, ‘Efendimiz’ dediler, ‘Onun zaten on minası (10 minas = 500 sikke) var!’
26“O da, ‘Size şunu söyleyeyim, kimde varsa ona daha çok verilecek. Ama kimde yoksa, kendisinde olan da elinden alınacak’ dedi.
27‘Beni kral olarak istemeyen o düşmanlarıma gelince, onları buraya getirin ve gözümün önünde kılıçtan geçirin!’ ”
28 İsa, bu sözleri söyledikten sonra önden yürüyerek Yeruşalim’e doğru ilerledi.

Tevratta Yahve kendisine inanmayanların taşlanarak öldürülmelerini emrediyor !!! Bu müthiş silahla inançlar  korumaya alınıyor, en ufak eleştiri ve sorgulamanın önü tamamen kapanıyor, dokunulmaz oluyor.
Tevrat: Leviler 24. 16 Rab’be söven kesinlikle öldürülecektir. Bütün topluluk onu taşlayacak. İster yerli ister yabancı olsun, Rab’be söven herkes öldürülecektir.

Tevratta Yahve  Tanrı'nın erkek olduğunu, erkekleri affedici, kadın düşmanı olduğunu açıkca gösteriyor.
Tanrı'nın kadın düşmanlığından dolayı zavallı kadınlar baskı altında ezilerek yasamış, en  küçük iftirada taşlanarak öldürülmüşlerdi. Erkeklerin koruyucusu Yahve, bakire olmayan, önceden bakire olduğunu ispat edemeyen kızların taşlanarak öldürülmelerini emretmiş fakat iftirayı atan erkeği affetmiş, suçsuz iftiraya uğrayan kızı sahtekar adamın yanında yaşamaya mahkum etmişti.
Tevrat. Yasanın Tekrarı 22.
13 “Bir adam bir kadın alır, yattıktan sonra ondan hoşlanmazsa,
14 ona suç yükler, adını kötüler, ‘Bu kadınla evlendim ama onunla yatınca bakire olmadığını gördüm’ derse,
15 kadının annesiyle babası kızlarının bakire olduğuna ilişkin kanıtı alıp kapıda görevli kent ileri gelenlerine getirecekler.
16-17 Kadının babası ileri gelenlere, ‘Kızımı bu adamla evlendirdim ama o kızımdan hoşlanmıyor’ diyecek, ‘Şimdi kızımı suçluyor, onun bakire olmadığını söylüyor. İşte kızımın bakire olduğunun kanıtı!’ Sonra anne-baba kızlarının bakire olduğunu kanıtlayan yatak çarşafını ileri gelenlerin önüne serip gösterecekler.
18 Kent ileri gelenleri de adamı cezalandıracaklar.
19 Ceza olarak ondan yüz gümüş alıp kadının babasına verecekler. Çünkü adam İsrailli bir bakire kızın adını kötülemiştir. Kadın adamın karısı kalacak ve adam yaşamı boyunca onu boşayamayacaktır.
20 “Ancak bu sav doğruysa, kızın bakire olduğuna ilişkin bir kanıt bulunamazsa,
21 kızı baba evinin kapısına çıkaracaklar. Kent halkı taşlayarak kızı öldürecek.

Tevratın tanrısı Yahve zamanımızda  beraberlik yaşayan milyonlarca insanında  birbirlerinden hoşlanarak cinsel ilişkiye girdikleri içinde öldürülmelerini emrediyor.
Yasanın tekrarı 22. 23“Eğer bir adam kentte başka biriyle nişanlı erden bir kızla karşılaşır ve onunla yatarsa,
24 ikisini de kentin kapısına götürecek, taşlayarak öldüreceksiniz. Çünkü kız kentte olduğu halde yardım istemek için bağırmadı; adam da komşusunun karısıyla ilişki kurdu. Aranızdaki kötülüğü ortadan kaldıracaksınız.

Dağ vaazında İsa : “ ‘Zina etmeyeceksin’ dendiğini duydunuz.
Ama ben size diyorum ki, bir kadına şehvetle bakan her adam, yüreğinde o kadınla zina etmiş olur.
Eğer sağ gözün günah işlemene neden olursa, onu çıkar at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması, bütün vücudunun cehenneme atılmasından iyidir." diyor ( Matta 5.27,28,29)
Oysa İsa kilisenin fahişe olarak gördüğü günahkarların günahkarı,şerrinden 7 şeytanın kaçtığı Mary Magdalenle karşılaşmış, onunla temas ederek ilgilenmişti. Hatta fahişe İsa'nın ayaklarına güzel kokuları okşayarak saçlarıyla sürmüş cinsel arzuları ateşleyen okşamalar yapmıştı. İsa getirdiği kurala uyarak sağ gözünü çıkartmışmıdır ?
Pek emin değiliz !!!
Luka 7. 36 Ferisiler’den biri İsa’yı yemeğe çağırdı. O da Ferisi’nin evine gidip sofraya oturdu.
37-38 O sırada, kentte günahkâr olarak tanınan bir kadın, İsa’nın, Ferisi’nin evinde yemek yediğini öğrenince kaymaktaşından bir kap içinde güzel kokulu yağ getirdi. İsa’nın arkasında, ayaklarının dibinde durup ağlayarak, gözyaşlarıyla O’nun ayaklarını ıslatmaya başladı. Saçlarıyla ayaklarını sildi, öptü ve yağı üzerlerine sürdü.
39 İsa’yı evine çağırmış olan Ferisi bunu görünce kendi kendine, “Bu adam peygamber olsaydı, kendisine dokunan bu kadının kim ve ne tür bir kadın olduğunu, günahkâr biri olduğunu anlardı” dedi.

İsa kendisini boşu boşuna işkenceyle öldüren Tevratın tanrısı Yahve'nin önceden getirdiği kurallara doğal olarak Oğlu olduğu için tam uyuyordu. Eski ahit hiç bozulmamıştı, Baba'nın getirdiği kuralları Oğlu yürürlükten kaldıramazdı.
Matta5. 17 “Kutsal Yasa’yı, ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim.
18 Size doğrusunu söyleyeyim, yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, Kutsal Yasa’dan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak. 19 Bu nedenle, bu buyrukların en küçüğünden birini kim çiğner ve başkalarına öyle öğretirse, Göklerin Egemenliği’nde en küçük sayılacak. Ama bu buyrukları kim yerine getirir ve başkalarına öğretirse, Göklerin Egemenliği’nde büyük sayılacak.

Asırlarca süren engizisyon kurallarının uygulandığı zamanlarda heryerde cadı gören kilise onların İsa'larına inanmadıkları için, sapkın olduklarını iddia ettikleri inanç ve mezheplere ait yüzbinlerce insanı katliamla, yüzbinlerce zavallı suçsuz kadınıda şeytanla işbirliği yapan sapkın cadılar oldukları gerekçesiyle diri diri odun üzerinde yakmıştı.
Bu Hiristiyanlık babarlığı yumşatılmış " hiristiyanların Hiristiyanlık  değerleri olarak" Avru birliği kanunlarıyla  korumaya alınmıştı.
AB'nin ortak değerler olarak korumaya aldıkları kurallardan örnekler.
Tevrat, Sürgün(Mısırdan çıkış)  22.
18“Büyücü kadını yaşatmayacaksınız.
Tevrat, Leviler 20.
27“ ‘Cincilik yapan ve ruh çağıran ister erkek olsun, ister kadın olsun kesinlikle öldürülecektir. Onları taşlayacaksınız. Ölümlerinden kendileri sorumludur.’ ” Tevrat,Yasanın tekrarı 18.9 “Tanrınız Rab’bin size vereceği ülkeye girdiğinizde, oradaki ulusların iğrenç törelerini öğrenip uygulamayın. 10-11 Aranızda oğlunu ya da kızını ateşte kurban eden, falcı, büyücü, muskacı, medyum, ruh çağıran ya da ölülerin ruhlarına danışan kimse olmasın. 12 Çünkü Rab bunları yapanlardan tiksinir.

Papa'nın İncilden çıkarttığı fetvalarla pagan avına çıkan Vatikanın aziz olarak kutsadığı Şarlemangne sadece M.S. 772 yılında Almanya, Verden'de Hiristiyanlığı kabul etmedikleri gerekçesiyle çoluklar ve  kadınlarda dahil 4500 Godin'i katletmişti. Pagan Godinlerin kutsal saydıkları için kesilen ağacın yerinde 4 metre büyüklüğündeki şerefli haç durur hala .
Avrupa genelinde Pagan inancında olan insanları katleden, Katoliklikten başka bütün inançları yasaklayan Frankların kralı Şarlemag'na Noel günü 25 Aralık 800 yılında hizmetlerinden dolayı Papa Leon III taç takıyor, Vatikana bağlı yeni bir imparatorluk kuruyordu.
Tevrat Mezmurlarda ise tanrı Yahve kusursuz ve şefkatli olduğu için bozulmuş ruh'ları düzelttiği, onun sözlerinin mutlak gerçekler olduğu ve inançsızları inanca yönlendirerek onları kurtardığı anlatılır.
Mezmurlar 19. 8 Rab’bin kuralları doğrudur, yüreği sevindirir.

Yani Ahitte İsa yukarda (Matta5. 17,18,19) verdiğimiz ayette eski yasanın bir noktasının bile değiştirelemeyeğini söylüyor. Kadını  kirli, aşağılık varlık olduğu için  köleleştiren Pavlus ise Tanrı'nın mirasçısı olarak tamamen aksini iddia ediyor, Tanrı ile konuştuğunu söyleyerek incile  şunları yazıyor: Yeni Ahit ibraniler 6. 17 Tanrı da amacının değişmezliğini vaadin mirasçılarına daha açıkça belirtmek istediği için vaadini antla pekiştirdi. Tarsuslu Pavlusa göre eski Ahit gereksiz,gücü ve doğru olmayan bir kitap  olmuş oluyor.

Yeni yapılanma Hiristiyanlık isimli Kalvinizm mezhep felsefesinin kurucusu din bilimci ve tarihci. Rousas John Rushdoony (Nisan 25, 1916 – şubat 8, 2001) Gay, dini inancı olmayan, Hiristiyanlık değerlerini kutsal kabul etmeyen, kocasını aldatan kadınların öldürülmelerini defalarca istemişti. Rushdoony gibi inançları kullanan hiristiyan ve müslüman inanç önderleri İncil, Kuran ve hadislerdeki kuralları gösterterek aynı söylemlerle kendileri gibi olmayan insanların öldürülmelerini istemişlerdi.
2009 yılında kız çocuklarının evlenme yaşında sınır olmadığını, 10-12 yaşlarında evlenme fetvasını veren büyük müftünün ülkesi Suudi Arabistanın kurucusu kral  Abdelaziz 200 kadınla evlenmişti.
Kadının neredeyse hiç haklarının olanmadığı bu ülkede erkek istediği zaman hiç bir neden göstermeden sadece 4 ay 10 gün maddi ihtiyaçları karşılığında kadını boşaya biliyor.
Babası, kardeşi ve eşi dışında yalnız yolculuk yapması yasak olan kadının bir erkek ile görülmesinin bile zina kabul edildiği bu ülkede kadınlara idam, organ kesme veya yıllarca süren hapiste sürekli kırbaçlanarak ağır cezalar veriliyor.
Hemcinslerine karşı zaafı olan  insanların cinsel tercihlerinin yasak olduğu bu ülkede bu insanlar ve kendi istekleriyle cinsel ilişkiye giren kadın ve erkekler taşlanarak öldürülüyor.
Unutulmamalıki  kutsal kitapların kuralları olduğu iddia edilen şeriat kurallarının uygulandığı  ülkelerde suçsuz insanlar Allah adına katlediliyor. Örneğin,  iran'da  Gay'lerin. (yasa.110 CP) Hiç bir inanca inanmayanların (yasa.513 C.P).  Müslüman olmayan birisi bir müslümanla cinsel ilişkiye girdiği için idama mahkum ediliyor. (yasa. 82c CP). Afganistan,Somali,Mali,Sudan gibi ülkelerden daha insancıl ve özgürlükçü olan Pakistan kanunları hiç bir inanç taşımayan bireyin idamını (yasa.295c du CP)  Yasak aşk/ilişki yaşayanlarında taşlanarak öldürülmelerini emrediyor (yasa.105 CP).
Yukarda verdiğim Musevi ve İsevi inanç olgularını gördükten sonra ismlerini verdiğim İslam ülkelerinde şeriat adı altında hangi inancın kurallarının uygulandığını görmek hiçte zor değil zannedersem...

K.E.