İsa gerçekten ölüleri dirilttimi ?

İsa gerçekten ölüleri dirilttimi ?
İncile göre İsa aynı Firikyalı Attis, Hintli Buda ve Krişna, eski Yunanlı Dyonios, eski Mısırlı Horüs, Persli Mithra gibi bir bakireden doğuyor, haç üzerinde iki hırsız arasında öldürülüyor, üç gün ölü kaldıktan sonra tekrar diriliyor.
Yukarda isimlerini verdiğim efsanevi kişiler gibi İsa'da aynı onlar gibi 25 aralıkta doğuyor !!!
Binlerce yıl öncesinde güneş kültü tanrılarının üç gün ölü kaldıktan sonra tekrar diriliş günü olan 25 aralık tarihi kutsal Noël günü olarak hiristiyan dünyasında kutlanılmakta.
Bu olguda bire bir güneş kültü inançlarından alıntılanmıştı. Aslında bu tarihte ölen veya tekrar dirilen yoktu, bu basit doğa olaylarının anlatımıydı. Şöylekine, yaz gündönümünden kış gündönümüne kadar günler kısalır ve soğur.
Kuzey yarım küreden bakıldığında güneş güneye doğru hareket eder ve gittikçe küçülerek silikleşir.
Günlerin kısalması ve kış gündöngüsünde hasat zamanının gelmesi eski uygarlıklarda ölümü simgeliyordu.
Bu zaman diliminde güneş 6 ay boyunca güneye doğru hareket eder, 22 aralıkta en düşük noktasına ulaşır. İşte burda ilginç bir doğa olayı meydana gelir. Güneşin güneye doğru hareketi 3 gün boyunca durur, bu süreçte günler ne kısalır nede uzar. Bu 3 günlük beklemeden sonra güneş haç şeklindeki güney takım yıldızlarının üzerinden tekrar yükselmeye başlar.
25 aralık'ta gerçekleşen bu doğa olayından sonra güneş, bu defa kuzeye doğru 1 derece hareket eder ve günler uzamaya ve ısınmaya başlar.
İşte bu doğa olayları olgularından dolayı güneş kültü inancında olan eski uygarlık insanları "güneş haç üzerinde öldü, 3 gün ölü kaldıktan sonra tekrar dirildi, kötülüğü ve karanlığı yendi " olgusuna inançsal olarak iman ederlerdi .
Bu eski inançsal olgulardan uyarlanan incil anlatımında da İsa'da diğer güneş tanrıları gibi aynı haçı, 3 günlük ölüm ve yeniden diriliş olgularını paylaşır. Oysa bu aslında güneşin kuzey yarım küreye doğru hareket yönünü değiştirmeden ve baharı getirmeden önceki hareketsizlik süreciydi sadece.
İncilde anlatılan bu tür inançsal olgularda bizi daha çok ilgilendiren veri İsa'nın Lazar isimli bir ölüyü dirilmesi öyküsüdür.
Bu inançsal anlatımda bire bir Horüs efsanesinden alıntılanmıştı.
Ne rastlantı ama, Horusü doğuran kadınında ismide "Mery" isis !!!
Eski Mısır efsane yazıtlarında Horüs'ün El-Azar-us isimli birisini ölüler arasında dirilttiği anlatılmaktadır. İncilde El-Azar-us'dan Lazara dönüştürülen kişi  kız kardeşleri Meryem ve Marthe'yle beraber Bethanie'de yaşarken hastalığa yakalanır ve ölür. Sonra İsa gelir Lazar'ı tekrar yaşama döndürür !!!
Bu öyküde incil yazarlarının tarihi veriler ve isimler anlamları konusunda  ne kadar çelişkide olduklarını görüyoruz. İsa zamanında  ve öncesinde ortadoğuda hiç bir zaman Bethanie isimli bir köy ne de bir kentin olmamasına rağmen incil yazarları Eski Mısır inancında bahsi edilen bu sözcüğün anlamını bilmeden hayali bir kent yaratmışlardı.
Efsanede güneş kültü tanrısı Horüs/Osiris Bethanu'ya vefat eden babasını görmek için yolculuk yaptığı anlatılır. İlginç olan ise Horüsün Mari ve Mati isimli kız kardeşlerinin yanı sıra El-Azar-us isimli birde erkek kardeşinin isimleri öyküleriyle birebir incilde anlatılmasıdır.
Asıl bizi  ilgilendiren veri ise eski Mısır yazıtlarında Horüs'ün arapça Anu'nun evi anlamına gelen Beth anu isimli bir yeri ziyarete gitmesidir.
Güneş kültü tanrısı Horüs'ün inanç efsanelerinde bile sonsuz mavi gök anlamına gelen Anu/Tengri evini ziyarete gittiği anlatılmakta.
Dünyada Tengri inancı olgularından iz taşımayan ne bir inanç nede bir uygarlık söz konusudur, hepsi öyle veya böyle, bir şekilde etkilenmeleri sonucu köklerinde Tengri inancı izleri taşımaktadırlar.
İncil yazarları Anu'nun evi anlamına gelen "Beth anu" sözcüğünü eski Mısırlılardan alarak İsa'nın Lazar isimli ölüyü dirilttiği, Bethanie isimli hayali bir kent yaratmışlardı. Kudüsün 3 km yakınlarında olan ibranice zorlu yaşam ve derin acı anlamına geldiği söylenen "Beth Ananiah" isimli bu sözde kent El Azariyah ismiyle günümüzde arapların yaşadığı sonradan kurulmuş bir köyden ibarettir.
Eski Mısır efsanelerinde güneş kültü tanrısı Horüs/Osiris'in ziyaret ettiği "Anu/Tengri evi" hiristiyanlığa İsa'nın Lazar isimli kişiyi dirilttiği  Bethanie kenti olmakla kalmıyor avrupada nerdeyse bütün büyük kentlerde okul, hastane ve yaşlı insanların kaldığı huzur evlerinede isimini veriyordu.