Kıç kurtarma telaşı

Kıç kurtarma telaşı
Doğu Perinçek Türk ırkı yok diye kıçını kurtarmak için bir yazı yazmış !!!
Yazısını tamamen inceleme gereği bile duymadım... Kıç telaşıyla ne kadar dangalak yalanlarla saçmaladığını göstermek için sadece yazısının başından alıntı yaptım...
Baştan; Homo sapiensler Afrikadan yayılmadılar.. 
Homo Sapiens ve Homo Neandertaller Afrikadan milyonlarca yıl önce hayvan sürülerini takip ederek Amerika kıtası dışında, yaşama el verişli bölgelere yayılan Homo Eractüslerden farklı bölgelerde evrildiler..
İnsan ırkının ortak atası Eractüsler olsada Homo Sapienslerin başka türleri Çinde Pekin insanı, Malezya adalarında Jawa insanı olarak evrilmişlerdi... İlk defa orta Asyada Homo Eractüslerden evrilmiş,28/30 bin yıl önce biolojik varlıkları son bulan Homo Neandertallerin bir kısmı son buzul çağından önce Avrupaya yerlesmişlerdi.. Orta Asya ve güney Avrupa da Homo eractüslerden evrilen Homo sapienslerle birleşerek melezleşmiş olmalarını gösteren ortak genleri ve portekizde bir mağarada iki farklı insan ırkı olan Sapiens ve Neandertal özellikleri olan bir çocuk iskeleti de bulunmuştu. 
Afrikadaki siyah tenli Homo Sapiensler ortak atalarımız Eractüslerden Afrikada evrilmişlerdi..
Doğu Perinçeğin dediği gibi Homo Sapiensler Afrikadan yayılmış olsalardı, dünyada tek insan ırkı olarak siyah tenli ırk oması gerekirdi !!!
Doğu Perinçek bilim dışı dangalak yorumlar yapmadan  önce bilim insanlarının araştırmalarını bir okumalı baştan...
Düşünen insan anlamına gelen biz Homo Sapienslerin ataları Eractüslerin Çin de, Malezya da ve Gürcistan da  1.5- 2 milyon yıl öncesine ait  farklı evrelerden geçmis iskeletleri bulunmuştu. Yapılan çalışmalarda insan ırkının farklı coğrafyalarda, farklı Homo Eractüslerden  evrildiklerinin bilimsel somut delilleriydi bunlar.
Doğu Perinçek yezit ardı arapçların eline tutuşturdukları saçmalıkları iddia ederek onlara şirin görünüp, kıçını kurtarma telaşına düşmüş anlaşılan... Sanki kendileri hiç bozulmamış, saf arı ırktanmış gibi ahkam kesenler 500 yıl öncesinde hangi uygarlığa ait olduklarını dahi bilmezler...
Örneğin 2 bin yıl öncesinde Fransız diye öncesi olan bir ırk yoktur, hatta dilide yoktur. çünkü Fransızca dili sonradan oluşmuş, Latinceden evrilme bir dildir. bu Katolik katliamları ve baskısıyla  farklı ırkları zorbalıkla bir potada eriterek oluşmuş dil topluluk oluşumudur ..
Çünkü Fransız dilinin tarihi en fazla 1500 yıl öncesi Katolik inancının resmi dili olan Latinceye dayanır, bu tarihten önce konuşulan dil olarak sadece Bretonca kalmıştır, geri kalan bütün diller ve kökenler unuturulmuştur. Hatta Hint Avrupa dili diye tek kökene indirgenen bütünlük dilinin bile birbirinden farkı 150 dilden oluştuğu dil bilimcileri tarafından tepit edildi. Fransızların Latin kökenli olmaları İslamiyeti seçtikten sonra dillerinini ve kökenlerini unutan, Araplaşmış, Arap olmayan kavimlerin durumu gibidir ...  Tarihsel ve bilimsel bu gerçeklere rağmen 1000/1500 yıl öncesi tarihleri bile bilinmeyen kırma topluluklardan bile gensel ırk çıkartanların Tarihi, dili, inancı 40 bin yıl öncesine dayanan Türk ve Turani halkların bir ırkı olmadığını söylemeleri kendi piçliklerinden kaynaklanıyor...
Dünyada saf kan arı bir ırk zaten yoktur.. Türklükte ortak örfsel değerleri paylaşan farklı insanları geniş çatısında toplayan Ulusal bir kimliğin ve bütünlüğün ismidir.. Bu değerleri paylaşan, ortak genleri olan insanlara Tur"AN"lı halklar denilir. Bu tanımlamanın anlamıda sonsuz maviliğin Tengri'si anlamına gelen AN'ı takip edenler, AN'a  inananlar anlamına gelir. Türk ırkı yok diyebilmek için dünyada saf arı bir ırk göstermek gerekirki diğer ırklar kavim göçleriyle oluşmuş kırma melez ırklardan ibarettir !!! Kendilerine has inançları yahudilik olan  İsrail oğulları bile en az diğer ırklar kadar melezleşmiş bir birlikteliktir. Bu inanç dışındaki insanlarla pek melezmeşmedikleri sanılan İsrail oğulları bile farklı kavim ve inançların birleşmesiyle baştan Mısır firavunlarına karşı gelelenlerle başlangıcı olmuş, sonrada arakladıkları Sümer Tengri inancı kökenli babil efsanelerini kendilerine uyarlayarak inançlarını yaratmışlardı !!!
Üstelik yahudi olabilmenin temel kuralı yahudi bir anadan doğma olduğu için İsrail oğulları yaşadıkları ülkelerde ırksal olarak daha çok melezleşmişlerdir...
Uygarlıkların yol geçen hanı çöplüğünden kendilerine ait geçmiş simgeleri bile olmayanları örnek  bile verme gereği duymuyorum... 
Avrupalı insanların hepsi orta asya ve ortadoğu kökenli göçmen kabillerlerin binlerce yıl süren göçleriyle oluşmuştu.. Örnegin; Orta ve kuzey Avrupanın büyük kesimine yayılan "Albi"genler Hazar denizi kenarından gitmişlerdi.  Mö 12 bin yıl öncesine kadar devam eden son buzul çağından önce orta ve kuzey avrupa tamamen buzullarla kaplıydı ve Homo Neandertallerden hariç insan yaşamıyordu...
Bu tür saçmayanlar ve onların tetikçiliğini yapanların asıl telaşları Türk ırk genlerinin  üstün arı ırk olduklarını iddia eden  kırma melezler olan kendilerinde de olmasından kaynaklanıyor..
Çünkü Britanya, Bretanya isminin Türkçe "Barat Anna" isminden  türemiş ve Avrupa eski pagan inancı kökeninde Tengri inancı olguları olması gibi bilimsel bulgular kendilerini kimseyle ilişikleri olmayan, aryan üstün ırk olarak niteleyen  gizli sionist Arapçıları ve Avrupalı faşistleri rahatsız ediyor.
Zamanında bu faşistler Sümerlerinde kökenlerinin ön Türk ve günümüz Türklerine akraba olmalarından dolayı hiç bir ırk ve dile akraba olmayan uygarlık insanları gibi yalanlar uydurmuşlardı !!!
Doğu Perinçek ve Akp'li Prof. Yasin Aktay'ın  tarihe bilime ters saçma söylemleri yezit ardı gizli Sionist Arapçı züppelerin telaşlandıklarının göstergesidir.. Bu telaşları boşa !!! Tarihi ve bilimsel gerçekleri bir müddet gizleyebilirler, ama asla yok edemezler...
Eninde sonunda  hepsi yalan üzerine kurulmuş saçma dogmalarının altında  kıç korkusu yaşayan taşeronlarıyla  birlikte ezilmeye mahkumdurlar..