Kaya yazıtları.

Kaya yazıtları.

Ön Türk TurAN'lılar yaşadıkları bölgelerdeki lehva gibi yükselen kayalara yüzbine yakın runik yazı ve görseller kazımışlardı.
Kayalara resmedilmiş simgeler inançsal olgular barındırsada başka özellikleri daha vardı, bunlar oralarda yolculuk yapan insanlara yol lehvaları gibi bilgide vermekteydi. Örneğin sağ taraftaki kayaya geyik görselleri kazındıysa, bu geyik sürülerinin o yönde olduğunu gösteriyordu. Yolların kesiştigi yerde runik metinleri ve resimleri okuyan kişi sağ tarafa giderse saraya, sol tarafa giderse hiç bir şey bulamayacağını öğreniyordu.
Bu kayalara Samarkanda(Sümerkent) giden yolu göstermek için üç Sümer zirve dağı kazınmıştı.
Binlerce yıl öncesinden kalma atalarının ruhlarının dolaştığı kutsal üç Sümer dağını Türkler her yere kazımakla kalmamış mezopotamya uygarlıklarınada bu kutsal dağlarının ismini vermişlerdi.
Rusya federasyonuna bağlı Buryat cumhuriyetinde bulunan 14 bin yıl öncesinden kalma kaya yazıtlarında da aynı öyküler anlatılmıştı. Günümüzde Tengri inancında olan bu insanların yaşadıkları bölgede bulunan, kutsi göl anlamina gelen Bayköl gölüne sonsuza kadar kutsi kalması için Baykal demişlerdi. Bu göle "Angara" isimli bir ırmak akmaktadır.
Tarihi Hititlere kadar uzanan başkent Ankara'nın eski ismi ise Angoradır.
Başkent Ankara'nın adı tarihi kökleriyle öz be öz Türk adıdır. Hititler Sümer çivi yazısını kullanmış, dilleri birbirinden ayırd eden temel özellik olarak kabul edilen Ural/Altay dil ailesinden olduğunu gösteren Hint-Avrupa ve İbranice-Arapca olan Sami dilleri özelliği olan bükümlü dilleri birbirinden ayıran temel özellik olan Turanı halklarında kullandıkları Türkçe gibi eklemeli yazım dilini kullanmışlardı. İkinci dünya savaşı yılları Nazi Almanyasından Türkiye ye kaçan, Türk üniversitelerinde dersler veren ünlü Asurolog Prof. Landsberger Sümer çivi yazısı ile yazılmış Hitit yazıtlarını okumuştu. Prof. Landsberger Sümerceye benzeyen bu dil sözcüklerinden 167 sözcüğün Turanı dillere ait olduğunu, o dönem konuşululan güncel Türkçede hala kullanıldığını ispat etmişti..

Baykal gölüne dökülen Angara ırmağı ile ilgili bilgiler.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Angara_sup%C3%A9rieure