Mason şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi.

Mason şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi.

Mason şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi :
"Benim elimden gelse Türkleri Arap yaparım, diğer Müslümanları da. Bunların vaktiyle Araplaşmadığına da çok eseflenirim. Arap dili, ne Türk diliyle ne de Çerkez diliyle kıyas kabul etmeyecek derecede üstünlüğe sahip oldugundan, insanın, milliyetin küçüğüne sahip olup da onunla iftihar edeceğine büyüğüne sahip olarak onunla iftihar etmesi daha karlı ve makul olur." (Yarin Dergisi, 14 Nisan 1930)
Mustafa Kemal Atatürk, şeyhülislam Mustafa Sabri'yi 150'likler listesine koyup yurtdışına kovuyor ve Türkiyede Masonluğu yasaklıyor.

Arapçanın tek dil olarak kullanılmasını, Türkleri araplaştırarak Türk ulusunu yok etmek isteyen mason bir şehülislam !!!
Türklüğü yok etmek isteyen bu tür mason hainleri yurt dışına kovan, dünyada masonluğu yasaklayan tek lider olan Atatürk mason olmuş oluyor ama Türk düşmanı bu hain masonu inanç önderi olarak takipçiliğini yapan cemaatlar mason olmuyorlar !!!
Sayısı dahi bilinmeyen 1.5- 2 milyon arası olduğu tahmin edilen, rivayetleri yapanların tarihte yaşamış olduklarına dair bir iz bile olmayan bu Yahudi şeriati uydurmaları üzerine inançlarını kuran cemaatler aslında tam masonlardır.
çünkü masonluk dünyada her tür inanç ve örfsel anlayışlarda olan birbirine zıt olguları bir kazanda toplayan ne idüğü belirsiz, birbirine zıt olguların bulundugu ezotorizmin bir yapısıdır.
Ne hikmetse Osmanlıdan beri en çok müslüman benim diyenlerin masonik olguları kullandıkları görülüyor!!!
Uydurulmuş hadislerden din yaratan cemaatlerin mason ezotorik yapıdan hiç bir farkları yoktur.
Çünkü onların inançlarında da ezotorizmdeki gibi  mantık ve bilim dışı birbirne zıt  her tür  inançsal anlayış bulunuyor.
Saidi kürdi takipçiligi yapan Nurcular olarak bilinen Fetullah cemaati buna örnektir.
Nurculara göre son kurtarıcı  hz Muhammed değilde İsa'dır. önderleri Saidi kürdi risalesinde ahir zamanda kuratırıcı olarak İsa gelecek hiristiyan ve müslümanlara imamlık(önderlik) yapacak, siz şimdiden buna hazırlanın demişti.
Oysa Kuran'da Allah dini tamamlandırdığını, bundan sonra bir ekleme ve çıkarma olmayacağını söylemiş, son tebliğci/bildirici olarakta Hz Muhammet olduğunu, bir dahada bir kurtarıcı/peygamber göndermeyeceğini söylemişti.
Karşıtları olan insanlara Mason diye yaygara kopartan, uydurk hadisleri kullanarak sürekli İslama eklemeler yapan cemaatler iyi incelendiğinde inançsal olarak aslında mason oldukları görülecektir.