El Kaideye Sionist İmam !!!

El Kaideye Sionist İmam !!!

Aynı ataları gibi torunlarıda aynı sinsi oyunu uyguluyorlar.
İslam dünyasını oluşturan cemaat ve mezheplerin inanç omurgalarını yaklaşık 1.5- 2 milyon civarında olan hadisler oluşturmakta. Zamanında sözlerinin  yazılmasını yasaklayan Peygamberin Hak'ka yürümesinden sonra denemeler olsada Halife Ömer bu hadisleri toplatıp yaktırmıştı. Sonraki zamanlarda  yaklaşık 150-200 yıl süren süreçte  toplanmaya başlanan hadisler günümüze kadarki süreçte oluşmuş mezhep,tarikat ve cemaatlerin omurgasını olusturmuş,Cia ve Mossad sponsorlu islami terör örgütlerininde ilham kaynakları olmuştu..
Bu hadislerin ravilerinin kimlikleri hakkında doğru bilgiler olmaması ve bu hadislerin %90'nı nın hükmü kalkan ibrani ve isevi inancı olgularıyla ilgili olması gerçekten düşündürücü . İslamın ilk dönemlerinde İbn amir denen dönme bir yahudi'nin imamlık yaptığı dirar isimli fitne fesat yuvası bir mescidi Peygamber yıktırmıştı. Daha sonraki dönemde hadis ravileri içinde en önde gelenlerden olan Musevikten dönme  Kab el ahbar uydurmalarını yasaklayan halife Ömere tuzak kurarak öldürülmesini tasarlamış, başarılıda olmuştu. Hadis rivayet etmekle kalmayan Kab el ahbar, Ebu hureyre,  Abdullah bin amr, İbni ömer, İbni abbas gibi kişilerede  ders vermiş, böylece uydurmaların yayılması için bu kisileri de kullanmıştı. Tirmizi ve Buhari gibi hadis toplayıcıları Kab el ahbarın ögrencilerinden rivayetlerle hadis toplamışlardı.
Halife Mehdi zamanında boynu vurulmak üzere yakalanan  Abdülkerim bin Ebil Avca öldürülmeden önce şu  açıklamayı yapar: “Siz beni öldürüyorsunuz ama ben dininizde helali haram, haramı helal yapan 4000 hadis uydurdum.”
Müslümanları içten parçalayarak, iğdiş ederek ne idüğü belirsiz bir inanca sürükleyen yukardaki örneklerdeki gibi saptırmaları günümüzde de görmekteyiz.
Kocasının cinsel ihtiyacını karşılamak için arkadaşını bile kocasına tavsiye edebileceğini, bunun dinin emri olduğunu söyleyen Tayyip'in imanlı pezevek bacısı Sibel üresin baba tarafından Rum, ana tarafından Yahudi olan Tayyipin Yahudi şeriatını getirme zamanının geldiğini söyledi. (Yahudi şeriati ile ilgili bilgileri bu linkte görebilirsiniz)
https://kokler-ve-kanatlar.webnode.fr/products/incili-okuyun-/
Ağustos 2013'te ,Abd kaliforniya asıllı el kaide içinde lider konumuna yükselen "Adam yahiye gadahn" isimli dönme bir yahudi El Kaide teröristlerinin batı elçiliklerine saldırmaları için zengin müslümanlardan para yardımı istemişti.
Tayyipin üstün hizmet ve cesaret ödülü adığı, yahudi bütün kurumları çatısında toplayan meşhur sionist ADL örgütünün faal militanı olan Carl Pearlman'nın torunu olan bu adam, günümüzde en tehlikeli ve en karmaşık terör örgütü olan el Kaide'nin lideri konumuna yükselmiştir. El Kaide ve Suriyedeki uzantısı El Nusra terör örgütleri eylemlerinin oluş, neden ve getiri sonuçlarına bakıldığında Adb ve İsrailin hiç zarar görmediği, aksine iç savaşa sürüklenen ülkelerin yer altı ve yer üstü zenginliklerini ele geçirmelerine neden oldukları görülecektir. İslam ülkelerinin işkaliyke sonuçlanan savaşlarda sefalete mahkum edilen ve ölen milyonlarca müslümana El Kaide'nin zerre kadar bir yararı olmamıştı.
Dedesi tarafından Rum, ana tarafında Yahudi olduğu için doğal olarak yahudi kabul edilen Tayyipi yetiştiren kisi ise “siyasi işler müsteşarı” sıfatlı Cia ajanı "John Kuntadter"dır. İsrail ve Abd çıkarları için sürekli Suriye ile bir savaşı arzulaması ve savaşmak için kardesleri El Nusra'ya Reyhanlıyı bombalatma ve Suriyede Esatın gitmesi için Suudilerin verdigi kimyasal zehirli gazı El Nusralı teröristlere kullandırma gibi her tür kirli oyunları deneyen Tayyipin bu  sinsi tasarımları,  aynı "Adam yahiye gadahn" gibi sionizmi dünya ya egemen kılmak için varlığını ortaya koyan bir yahudi olduğunu gösteriyor.