Haberler

KİRLİ VATİKAN'IN KANLI TARİHİ.

14.08.2013 22:17
M.s. 5 yüzyıldan başlayan ve Fransız devrimine kadar süren ortaçağda papalar kedilere hiç iyi...

Türban,Burka ve inançlarda tarihi kökleri.

24.01.2013 16:58
KİRLİ OLDUĞUNA İNANAN KADIN NEDEN KAPANIR !!!   Kadının örtünmesi ile ilgili diyebileceğimiz...

Anasayfa

Uyanma Zamanı

Ümitli kuş kabeye ulaşırmış !! Bizde özümüzde barındırdığımız verimli geleneğimize azda olsa katkı sunabilmek için zorlu bir yola koyulduk. Kimi düş kurar o düşler kimligine yansır,pembe hülyalar içinde düşlerinde oyalanır. Biz ise derin köklerimizde olan gerçeklere dokunabilmek için tikenli yolda fırtınaya karşı yürümeyi daha anlamlı bulduk. Taa eskiden, çok eskiden, fii tarihinden de öte...

Kurganlar ve Kutup Yıldızının inançsal anlamları.

Türklerde, Tanrı Göklerde bulunan görünmez ruhtu. Tanrı gökten ve dünyadan yüceydi, O uluydu , ulaşılmazdı. Bu nedendenlerden dolayı eski Türkler O'na "sonsuz mavi gök" "sonsuz mavilik" anlamına gelen "An" dediler. Altaylar da başlayan inanç  ve örfsel gelenekte Türkler ilk dönemlerde ölülerini yabani kartal ve kuşların cesedi yemeleri için yüksek bir yere koyarlardı. Bazende ölüler...

İnsanlığın ilk kağanı Atapa/Atana ve ilk yaratılış destanı.

İnsanlığın ilk kağanı Atapa/Atana ve ilk yaratılış destanı. Almanyada yaşayan, Martin Lütherking üniversitesinde profesör olan eski ortadoğu mitolojisi uzmanı  Sindia Winkelman Atana/Atapa öyküsünün izlerini M.Ö. 10 binli yıllara kadar uzandığını keşfetmişti. 40 bin yıl  öncesine dayanan Anu,Karakum Göksuri uygarlığı buluntuları Winkelmanı gerçektende haklı çıkarıyordu. M.Ö...

Türklerde Kentleşme

40 bin yıllık Altay uygarlık ürünü Türkçemizde Hiç bir söz anlamsız değildir, aksine çok derin anlamları vardır. Ulusumuzu tanımlama sözcüğü olan "Türk" tanımlaması bile; dayanıklı, sıhatlı, zorlu, çetin, güçlü anlamlarına gelmektedir. Altaylı Türklerin ilk evleri "Kuren'lerdi" daha sonra sıcak ve rahat olan ağaçtan yapılmış konutlar inşa ettiler. Buna "izbe" dediler. İzbe sözcüğü , günümüz...

Nibiru gezegeni ve göksel varlık Annunaki'ler.

İlki 19'cu yüzyıl kuzey Irakta bulunan çivi yazım özelliği olan yazıtların çevrisi yapıldıktan sonra  Sümerlerle ilgi bilgiler edinmeye başlanmıştı. 20'ci yüzyılda ise bulunan yazıtların tamamı okunmuş lakin bildiğimiz dinsel ve tarihsel tabuları ters yüz edebileceği kuşkusuyla o dönem kısmi olarak bilgiye sansür uygulanmıştı. Çağımız araştırmacı bilim insanları Sümerler ile ilgili...

Eski Türklerde Tengri'nin kadın kağanı in Anna.

Sümerlerden sonraki  mezopotamya uygarlıklarında aşk tanrıçası olduğu bilinen "İştar" aşağı yukarı bin sene sonra babilde aşk tanrıçasına dönüştürülen sümeri İn anna idi. İn anna hakkında Parrot Andre. “Sumer” 1960 München, s.64-65'da bazen gök Tengri'nin kızı bazende hanımı konumunda sümerlerden sonra oluşan mezopotamya inançlarında çesitli konumlarda görüldüğünü yazmaktadır. Emin Bilgiç,...

Adem'in ilk eşi olduğuna inanılan ilk feminist Lilith efsanesi ve ibrani iftiraları.

 Mö 700 ve 300'lü yıllardan kalma ibranice yazılmış kayıtlarda ve eski ahitte Lilith (Kısıkıl lila) ile ilgili tanımlamalara sıkca denk gelmekteyiz. Bu kayıtlar kimlikleri pek bilinmeyen kişilerce toplanmış, yahudilik ve hiristiyanlik inançlarının ortak değerleri olarak bu inançların din kurallarının oluşumunda da etkin olmuştu. Babil efsanelerinde Lilitu olarak ismi geçen bu kadın...

Gılgamış destanına dair.

İnsanlığın ilk destanı olan Gılgamış destanı ilk olmasına rağmen insanlık bir daha bu destan gibi olağanüstü öykülerin anlatıldığı içerik olarak insanı hayrete düşüren, içine alıp sürükleyen bir destan yaratamamıştır. İsrailoğulları bir çok denemelerine rağmen, hatta Sümer kaynaklı babil anlatımları kendilerine uyarlasalarda Gılgamış destanı gibi bütün uygarlıkları etkisi altına alan bir...

Kabe'yi kim yaptı ? Araplar ve ibrani yalanları.

Araplar ile ilgili olarak verilen genel bilgi, İbrahim peygamberin ikinci eşi olan Mısır'lı Hacer'den doğma İsmail'in soyundan  gelenler oldukları söylenir. Arap geleneğine göre İslam peygamberi Hz Muhammed'in ve Arapların atası İsmaildir. Öte yandan yahudi ve müslüman kaynakları İbrahim peygamberin ilk karısı Sara'dan olan İshak'ın oğlu Yakub'un soyundan gelenlerin İsrail...

Nuh peygamber kimdir? Hangi çağda, hangi uygarlıkta yaşamıştır.

Dünyada çeşitli dönemlerde olusmuş kavim ve uluslarda tufan ile ilgili  anlatımların geneli Sümer anlatımlarındaki yaşanmış olanlarla ilgilidir. Sanskrit yazıtlarında devasal bir tufandan sonra sadece aziz Manu'nun Hinduizmin telsis inancındaki ikinci tanrı Vishnu tarafından kurtarıldığı anlatılır. Çin efsanelerinde ise Nuwa'nın insanı çamurdan yarattığı söylenir. Bu efsanede Nuwa su...

Hz Adem ve Hz Havva yaratılışına dair tarihi gerçekler ve yalanlar.

Adem'in varoluşu.   Baştan Adem insan ismi değildir, bizzat Adem tanımlamasının sözcük anlamı insan/insanlık demektir. Bu tanımalama günümüz türkçesinde kullandığımız Adam tanımlamasıyla aynı kökten gelmektedir. Fransızcada ise ilk insan veya insanlık anlamına gelen Adem sözcüğünün yazılışı Türkçe "Adam" tanımlaması gibi yazılmaktadır. Türkçede kullandığımız "Adam" sözcüğü bir...

Tarihi gerçekler ve yalanlar.

  Bu yazı "aryanist ırkçıların tarihi kökleri" yazısının devamı niteliğindedir, keza tarihi yazılarımız birbirleriyle ilintilidirde. Bu yazıda aryan tanımalamasıyla beraber tarihi gerçekleri ve insanlık belleğinde yer edinmiş yalanları göreceğiz. Batılı arastırmacıların Hindistanin kuzeyinde yasamış olduklarını iddia ettikleri kimdi bu aryanlar ? Neden aryan denilmişti ? Nasıl bir inançları...

40 bin yıllık Anu,Karakum Göksuri uygarlığı.

Sümerlerin göç ettikleri kadim Türk yurdu Anu'nun kalbinde, Türkmenistan devleti sınırları içinde bulunan karakumda meydana çıkarılan muhteşem Göksuri  kentleri . Türkmenistan'ın Karakum çölünde kum içinde kaybolmuş bu kentler, Mö 4 bin yılları öncesinde kurulmuştu. Bu kentler yıllar sonra  terkedilmiş bir uygarlığın kalıntılarıydı. Gözden uzak olan gönüldende ırak...

İnanç ve ananelerde Tengri inancı kökleri.

Dil bilimcilerin araştırmaları sonucunda tek kökene indirgenen Hint-avrupa dillerinin oluşumu köken olarak birbirinden farklı,150 ayrı dilin bileşimiyle oluştuğu sonucuna ulaşılmıştı. İngiltere, Galler, İskoçyaya büyük Britanya denildiğini hepimiz biliriz. Britanya veya britanica denildiğinde İngilizce ve İngilizler aklımıza gelirler. Veya anglo-saxon, Hint-avrupa kökenli bir sözcükten...

GİZLENEN TÜRK TARİHİ.

GİZLENEN TÜRK TARİHİ. Asırlardır Türklerin anadoluya 1071'de girdiklerinden sonra uygarlıkla karşılaşdıkları söylendi durdu. Dahada beteri buna biz bile inanarak sanki göçebeliği yenicenek bırakmış konar göçerler olarak cografyalar içinde savrulduğumuza inanmaya başladık. Buna birde sanki önceden şerefsizdikte İslamiyetle tanıştıktan sonra şereflendirdiler söylemide eklenince toplumsal...
Öğeler: 1 - 15 / 15

Anasayfa

İNCİLİ OKUYUN.

Sizde İncili okuyun, idama mahkum olanlardan olabilirsiniz. Son dönemde Türkiye de inanç gerçekleri kuralları gibi söylem ve uygulananların aslında yahudi ve isevi inançlardan alıntılanmış, hadis adı altında İslam içine sokulmuş bu inanç olguları kuralları olduğu iyice belirgin olmaya...

Hangi Kapanma ?

Hangi Kapanma? Hangi örtünme ?

Sümerlerin son dönemleri ve Akadlarla başlayan dönemde İştar tapınağının kutsal fahişelerinin olduğunu biliyoruz.  M.Ö. 1730 yılında yazılan Hammurabi yasalarında genel olarak bütün tapınakların kutsal fahişeleri olduğunu görüyoruz. M.Ö 11 yy Asur Kralı Tiglat-Pileser,  tapınakların...

Hiristiyanlık ve Paganizm

İnanç omurgasını pagan dinler ve Tengri inancı temeli üzerine oturtan inanç, Hiristiyanlık.

İnanç omurgasını pagan dinler ve Tengri inancı temeli üzerine oturtan  inanç, Hiristiyanlık. Sakın ha, onlar gibi olmayın, onlar gibi dua etmeyin diyor !!! Yeni Ahit incil Matta 6:7-8  "Dua ettiğinizde, paganlar gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar söz kalabalığıyla...

Anasayfa

İsa gerçekten ölüleri dirilttimi ?

İncile göre İsa aynı Firikyalı Attis, Hintli Buda ve Krişna, eski Yunanlı Dyonios, eski Mısırlı Horüs, Persli Mithra gibi bir bakireden doğuyor, haç üzerinde iki hırsız arasında öldürülüyor, üç gün ölü kaldıktan sonra tekrar diriliyor. Yukarda isimlerini verdiğim efsanevi kişiler gibi İsa'da...

Şeriat nedir ?

Şeriat nedir ?

Şeriat nedir ? İslam tek Tanrı'lı, tek Kitabı olan bir dindir Bu inanca iman etmek veya etmemek ancak yaradan varsa O'nu ve O'na iman eden veya etmeyen kişileri bağlar. Allah'ın sözlerinden hariç sözde Peygamberin hadisleri adı altında ikinci bir kaynak sunmak, bu inancı dualizm/ikicilik...

yezitler

SÜBYANCI SAPIKTA KANAAT ÖNDERİ OLDU.

Tayyip'in aileden sorumlu fahişesi Sibel Üresin: "Tayyip Erdoğan Türkiye'ye Yahudi şeriatı gibi şeriat getirsin" istiyor !!! Yezitin piçi sübyanci bunak Ak iT gazetesinin eski yazarı  Hüseyin Üzmez pezevengi ise biran evvel İslam devleti kurulmalı diyor. Sübyancı sapık, şeytani şehvet...

Kıç korkusu !!!

Kıç kurtarma telaşı

Doğu Perinçek Türk ırkı yok diye kıçını kurtarmak için bir yazı yazmış !!! Yazısını tamamen inceleme gereği bile duymadım... Kıç telaşıyla ne kadar dangalak yalanlarla saçmaladığını göstermek için sadece yazısının başından alıntı yaptım... Baştan; Homo sapiensler Afrikadan...